Algemeen

Welkom op de website van de Ben Morshuis Stichting, de BMS. Onder het logo van de BMS laat het zinnetje “Historie van Ootmarsum in beeld en geschrift” u meteen weten, waar wij ons mee bezighouden. De BMS wil een beeld van de ontwikkeling van Ootmarsum geven, een van Twente’s oudste steden met een rijke en waardevolle historie. In de afgelopen slachtmaand (november) heeft de BMS een film laten maken van het slachten van een varken zoals dat vroeger gebeurde. Ondertussen is de BMS ook druk met het volgende boek en deze zal in 2011 uitgebracht worden. De BMS is onlangs ook aangevuld met twee jonge leden. Zij houden zich vooral bezig met het filmwerk. De bedoeling is dat zij activiteiten in Ootmarsum met een camera gaan vast leggen. Onder het kopje “Algemeen” stellen de twee jonge mannen zich voor.

Het doel van deze stichting
Op 9 december 1994 werd de Ben Morshuis Stichting officieel opgericht. Daarbij werd bij notariële akte onze doelstelling vastgelegd:

“De Ben Morshuis Stichting heeft tot doel de historie van Ootmarsum tot aan de hedendaagse ontwikkeling in beeld en geschrift te verzamelen, vast te leggen en te bewaren”.

Onze werkwijze

Wij proberen dat doel te bereiken door:

  • het verzamelen, rubriceren en huisvesten van materiaal in woord en beeld over de historie van Ootmarsum.
  • het inrichten van exposities met het doel de kennis over de historie van Ootmarsum te verbreden;
  • het schrijven en uitgeven van boeken en verzorgen van publicaties over de plaatselijke historie.
  • het steunen van activiteiten door derden welke erop gericht zijn de kennis van Ootmarsum te verbreden.
  • Het op film vastleggen van allerlei zaken. Intussen is al een collectie waardevolle films gemaakt
  • zoals de Rondgang van Oud- op Nieuwjaar, Paasgebruiken, Klompen maken, Midwinterhoorn maken.

Ons bestuur:

Hans Bolscher, penningmeester
Campstede 19,
7631 HS Ootmarsum.
Tel. 0541-292900
Harrie Oude Elberink, secretaris
Vasserweg 6,
7631 BC Ootmarsum.
Tel. 0541-292114
Ben Morshuis, voorzitter
Stobbenkamp 35,
7631 CM Ootmarsum.
Tel. 0541-291504

Aan de bestuursleden, die allen op vrijwillige basis werkzaam zijn voor de stichting, wordt géén beloning toegekend. Gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed.

IBAN

Het IBAN-nummer van de stichting is:  NL92 RABO 0140 1486 55

ANBI

Wij zijn een ANBI erkende vereniging, wat inhoudt dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Klik op het logo voor meer informatie. Als u uw jaarlijkse donatie wilt kunnen aftrekken, vindt u hier een link naar een aanvraagformulier.

images

 

 

 

Actueel beleidsplan Ben Morshuis Stichting jaar 2017

Het jaar 2017 werkt de Ben Morshuis Stichting intensief verder met het samenstellen en het uitgeven van een boekje over de Tweede Wereldoorlog speciaal geschreven voor de kinderen van de basisschool van Ootmarsum. Verder hopen we deel 11 van onze BMS-Reeks af te kunnen ronden waarin diverse onderwerpen uit de geschiedenis van Ootmarsum en omstreken aan de orde komen. Tot slot werken we in samenwerking met de Heemkunde Ootmarsum verder met het ontwikkelen van een Stadsarchief cq Stadsmuseum in een vleugel van het voormalige Klooster Maria ad Fontes aan de Kloosterstraat in Ootmarsum.

Staat van baten en lasten

U kunt de staat van baten en lasten over 2021 en 2020 inzien door hier te klikken. Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen inzien door hier te klikken.

 

Samengaan met de Vereniging Heemkunde Ootmarsum e.o. en de gezamenlijke aankoop pand Poorten Frederik aan het Kerkplein te Ootmarsum

Info Vrienden BMS Ootmarsum 28 oktober 2021.

Notitie BMS voorgelezen tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum e.o. op 28 oktober 2021.