Archief

Het BMS-archief kent een uitgebreide bibliotheek met meer dan 1200 boeken in verschillende categorieën, zoals:

 • Algemene Nederlandse geschiedenis
 • Bedrijven en hun jubilea
 • Bouwen en gebouwen
 • Dialect
 • Folklore en oude gebruiken
 • Genealogie
 • Godsdienst
 • Kunst
 • Onderwijs
 • Oorlog
 • OOTMARSUM in veel facetten
 • Overijssel
 • Steden en dorpen buiten Ootmarsum
 • Toerisme
 • Twente en Twents
 • Twente geschiedenis
 • Verenigingen en jubilea
 • Jaarboeken, kwartaaluitgave e.d.

Iedereen kan gratis gebruik maken van de boeken.

Foto’s

Het foto-archief wordt regelmatig aangevuld met opnames van huidige situaties die op het punt staan veranderd te worden en opnames van activiteiten in en rond Ootmarsum. We worden daarbij geholpen door enkele fotografen die ons regelmatig van foto’s voorzien. Maar ook krijgen we veelvuldig foto’s-van-vroeger aangereikt. Het beeld van Ootmarsum wordt hierdoor steeds completer. Natuurlijk zijn foto’s altijd van harte welkom. We maken een kopie en u behoudt het origineel.

 

Bergplein

 

 

 

 

Boeken

In de loop der jaren is reeds een respectabel aantal boeken geschreven. Een opsomming:

 • Ootmarsum 1940-1945, deel I, 1990
 • Naar school in Ootmarsum, 1995 (uitverkocht)
 • Scouting Ootmarsum 50 jaar, 1995
 • Geschiedenis van de Joden in Ootmarsum, 1996
 • Indië-gangers uit Ootmarsum vertellen, 1996
 • 33 Jaar Carnaval in Ootmarsum, 1996
 • Harmonie Caecilia Ootmarsum 125 jaar, 1998
 • Het Vervoer in Ootmarsum, 1999 (uitverkocht)
 • Klooster Maria ad Fontes 150 jaar in Ootmarsum, 2000 (uitverkocht)
 • Ootmarsum 2000. Een jaar lang een stad in beeld, 2001
 • Ootmarsum 1940-1945, deel II, 2002
 • Ootmarsum van Kennis naar Vriendschap, 2004
 • Te Gast in Ootmarsum, 2005
 • Het Domineespad, 2006
 • Verdwenen winkels in Ootmarsum, 2008
 • Ootmarsum van Kennis naar Vriendschap, 2009 (2e druk)
 • Historie Tabaksindustrie in Ootmarsum, 2009
 • Historie Hervormde Gemeente Ootmarsum, 2009
 • 125 jaar wassen aan de Springendalse beek, 2011

BMS-Reeks

Een aparte plaats neemt de BMS-Reeks in. In die reeks verschijnen boeken die een bepaald aspect van de Ootmarsumse historie behandelen. Getracht wordt elk jaareen boek in die BMS-Reeks uit te geven. Tot nu toe verschenen:

 • Post Ootmarsum, 1996 (uitverkocht)
 • Watervoorziening in Ootmarsum, 1998 (uitverkocht)
 • Het Wettig Gezag in Ootmarsum, 1999 (uitverkocht)
 • Het Radboud-internaat in Ootmarsum, 2000 (uitverkocht)
 • Bijdrage aan de Geschiedenis van Ootmarsum, 2002
 • Was getekend, Jan Essink Ootmarsum, 2003 (uitverkocht)
 • Na de Tweede Wereldoorlog. Ootmarsummers vertellen
 • De industrie die verdween uit Ootmarsum
 • Ootmarsum in de negentiende eeuw deel 1

Deel 10, Ootmarsum in de negentiende eeuw deel II zal in 2013 uitkomen.

Ansichtkaarten

Vanaf de oprichting in 1994 is gewerkt aan de collectie oude en nieuwe ansichtkaarten. De verzameling is inmiddels uitgegroeid tot over de 1200 stuks van circa 1890 tot heden. Als u nog ansichtkaarten over Ootmarsum heeft…

Video en Film

Tot op heden heeft onze ‘filmploeg’ Bart en Luuk een aantal films gemaakt die vooral zijn bedoeld voor het HELLO-schoolproject. Er is gedraaid in het Los Hoes, buiten en binnen de kerk en bij de oorlogsmonumenten. Ook de Nachtwachtfilm is klaar. En niet te vergeten de film over de recordpoging klompendans van de Boerendansers. In het BMS-archief bevinden zich onder andere de volgende films (ook Rob Meenderink heeft hierin zijn aandeel):

 • Het ijzer smeden
 • Krul & Vilto
 • Van dik hout (zagerij)
 • Midwinterhoorn maken
 • Klompen maken
 • Varken slachten
 • Hervormde Gemeente
 • Klooster Maria ad Fontes
 • Ootmarsum in ansichten
 • Pasen
 • Bezoek Lodewijk Napoleon
 • Nachtwacht

Daarnaast nog tal van films door derden geschonken

Bidprentjes

Het aantal bid- of gedachtenis prentjes is bijzonder groot en overzichtelijk opgeborgen. De prentjes verschaffen waardevolle informatie over (oud)- inwoners van Ootmarsum. Veel mensen hebben bidprentjes bewaard, willen ze niet weggooien, maar weten eigenlijk ook niet wat ze er mee moeten doen. In het BMS-archief is voldoende plaats!

Gevarieerde verzameling

In ons archief bevindt zich een uitgebreide en vooral gevarieerde verzameling van alles in woord en beeld wat maar met Ootmarsum te maken heeft. Om enig idee te geven: krantenknipsel, tijdschriften, affiches, bedrijfs)folders, flyers, bedrijfspresentaties, club- en verenigingsbladen. Ze hebben 1 ding gemeenschappelijk: ze gaan allemaal over Ootmarsum. We krijgen hierbij hulp van enkele mensen die onder andere deze affiches voor ons bewaren. verder heeft een aantal bedrijven, verenigingen en particulieren het eigen archief in het BMS-archief ondergebracht.