Vriend worden

Na de oprichting in 1994 meldde zich meteen een aantal enthousiaste mensen aan als “Vrienden van de Ben Morshuis Stichting”. Deze club verleent materiële (financiële) en immateriële steun aan de BMS. Elke Vriend van de BMS ontvangt twee keer per jaar de Vriendenbrief (klik hier om de laatste vriendenbrief te lezen), een jaarverslag, een verzamelmap, uitnodigingen voor belangrijke gebeurtenissen en reductie op boeken. Momenteel telt de club “Vrienden van de Ben Morshuis Stichting” ruim 135 leden. De leden betalen jaarlijks een door hen zelf te bepalen bijdrage van minimaal € 12,50. U kunt vrienden van de Ben Morshuishuis stichting worden door onderstaand aanmeldformulier in t vullen.

Aanmeldformulier

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode en Woonplaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bank/girorekening (verplicht)

Jaarlijkse bijdrage (zelf te bepalen)

Bij Postbank tevens de tenaamstelling vermelden

Aanvullende vragen/opmerkingen