Woar bin ie d’r een van Of He’j d’r an een van?

Heerdink Henk (Peare Hein) en echtpaar Heerink (Kuup Gait)
Heerdink Henk (Peare Hein) en echtpaar Heerink (Kuup Gait)

Bovenstaande vraag kan langzamerhand worden gesteld, nu de belangstelling voor de tweede druk van het boek Bijnamen in en rond Ootmarsum ‘Woar bin ie d’r een van’ opnieuw erg groot is. Bij boekhandel Jos Brummelhuis is het overgrote deel van de bestelde boeken reeds opgehaald en het ziet er naar uit, dat het extra aantal dat is herdrukt, ook ‘aangepakt’ moet worden. Er werden zelfs boeken naar het buitenland verstuurd!

“We hadden niet gedacht dat de belangstelling zo groot zou zijn,” laten de BMS-ers weten. Uit verhalen die we van de mensen horen, komt naar voren, dat veel Ootmarsummers en mensen uit de buurtschappen, die naar elders zijn verhuisd vaak het boek willen hebben. Er komen aan de hand van de namen en bijnamen, maar vooral door de vele foto’s veel herinneringen boven. “We kijken altijd samen in het boek en vaak komen er dan door een foto van een persoon, een boerderij of een familie zoveel verhalen, dat we niet verder komen en een volgende keer een nieuw hoofdstukje pakken,” is de reactie die bij de BMS binnenkomen.

Willem Weustink (Koln Jan)
Willem Weustink (Koln Jan)

Dat alles leidde ertoe, dat de ruim 600 boeken binnen tien dagen waren verkocht en dat vele belangstellenden teleurgesteld moesten worden. De aanvragen bleven echter komen en die mensen werden op een lijst gezet, die steeds langer werd en ongeveer 150 personen telde. Daarbij konden ook nog de aanvragen worden gevoegd die bij de leden van de BMS binnenkwamen.

Uiteindelijk werd besloten een tweede druk te laten maken van 300 boeken. Toen bekend werd dat het Bijnamenboek weer te koop was, duurde het niet lang of ze werden opgehaald bij boekhandel Jos Brummelhuis en bij de BMS-leden.

Tot op heden is men al ver over de helft van de tweede druk en de verwachting is, dat ook het restant binnen niet al te lange tijd verkocht zal zijn.

“Het is natuurlijk voor de penningmeester en de boekhandel erg mooi,” geven de BMS-leden toe. “Maar dat we met dit boek zoveel mensen een plezier kunnen doen, hadden we absoluut niet verwacht. Het zijn nu vooral de wat ouderen die die van het boek genieten, maar over enkele jaren zal ook de huidige jonge generatie het boek gaan boeien.”

Er zijn dus nog boeken à € 45,- verkrijgbaar bij Jos Brummelhuis en de BMS-leden.

Truus Geerdink "Truus van 't Ambacht'
Truus Geerdink “Truus van ‘t Ambacht’

“Reacties op Bijnamenboek”

Hallo iedereen die aan dit unieke boek heeft meegewerkt,

Ik had het geluk gisteren nog een exemplaar te kunnen kopen. Wat een prachtig boek hebben jullie op de markt gebracht. Mijn compliment, ook namens mijn moeder. Helaas is haar geheugen met haar 93 jaar niet meer zo goed, maar gisteren liet ze graag haar koffie koud worden om de namen en foto’s te bekijken en hier waren haar herinneringen nog goed aanwezig. Ze heeft ervan genoten.
Onze hartelijke dank voor jullie initiatief, wat mij overigens een prima mogelijkheid geeft regelmatig met mijn moeder gezellig even in het verleden te duiken.

 

Read More

fosforieten

Fosforieten

In 1917 werd dit pand gebouwd als fabriek voor de verwerking van fosforieten tot kunstmest (zie BMS-Reeksboek Industrie die verdween uit Ootmarsum). Later nam Van der Maas het pand in gebruik als opslag  en garage voor zijn vrachtwagens. Ook de ABTB had het een tijdlang in gebruik als overslagruimte. Nu is daar het Reclamebureau Artica gevestigd.

Read More

ambachtshuis

Het Ambachtshuis

Het Ambachtshuis in de Kloosterstraat. Het kreeg die naam omdat de bewoner, Geerdink metselaar/.timmerman was. Dat beroep werd vroeger aangeduid als het Ambacht. In 1965 werd het vakwerkpand verplaatst naar de Keerweer, waar het dienst deed als bibliotheek en later als kantoor. Momenteel is het een deel van het Schoolmuseum Educatorium Ootmarsum.

Read More

Vrienden

Vriend worden en Vriendenbrief

Momenteel telt de BMS om en nabij de 200 Vrienden. Zij ondersteunen op meerdere manieren het BMS-werk. Een facet is het financiële. Veel werk zouden we niet kunnen verrichten zonder de geldelijke steun. Maar morele ondersteuning is vaak even belangrijk.

In een binnenkort te verschijnen Vriendenbrief (september/oktober) zal nader op een en ander worden ingegaan.

Read More

Bibliotheek

Uitbreiding

Mede dankzij enkele schenkingen, maar ook door aankoop is de BMS-bibliotheek aanmerkelijk uitgebreid met boeken over onder andere aardrijkskunde, geschiedenis en oude gebruiken. Als er mensen zijn die hun boekenbezit willen opruimen, kunt u altijd even contact met ons opnemen. Misschien kunnen bepaalde werken een plaatsje in de BMS-bieb krijgen.

Read More

Foto zoekclub

Uitbreiding

De Foto zoekclub van de BMS is uitgebreid van vijf naar zeven personen. Op eigen verzoek en na overleg zijn Wil Löwik en Rob Peters aan de groep toegevoegd.

In plaats van dinsdag-  komt de club nu elke donderdagmiddag bij elkaar bij Ben en Miny Morshuis, waar de foto’s uit het BMS-archief “gedetermineerd” worden. Een intensief karwei, maar tot op heden overheerst de gezelligheid. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 18 september.

Read More