Bijnamen in en rond Ootmarsum

De vraag “Woar bin ie d’r een van” werd u onder andere via Dinkelland Visie regelmatig gesteld. Binnenkort krijgt u antwoord op die vraag.

Het boek “Bijnamen in en rond Ootmarsum” is namelijk zo goed als klaar en zal op woensdag 30 maart aanstaande officieel worden gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse BMS-Vriendenavond. Zoals de naam al zegt, is die avond alleen bestemd voor Vrienden van de Ben Morshuis Stichting en een aantal genodigden. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging.

Het samenstellen van het boek was een omvangrijk karwei, waarin veel meer tijd en energie gestoken moest worden dan aanvankelijk was gedacht.

Allereerst moesten zoveel mogelijk, hopelijk alle bijnamen worden verzameld van mensen in Ootmarsum, Groot en Klein Agelo, Nutter, Oud Ootmarsum Postelhoek en Springendal. Een paar keer werd een oproep gedaan, zodat mensen die wel een bijnaam hebben, maar niet waren benaderd, zich konden melden. Gelukkig kwamen er enkele reacties binnen.

Vervolgens moest worden uitgezocht waar een bijnaam vandaan kwam. Vaak was er sprake van een historische achtergrond, maar ook de ligging van bijvoorbeeld een boerderij of de verbastering van een vóór- of achternaam bleek de oorsprong van een bijnaam te zijn. Dat alles is ook in het boek beschreven.

Tenslotte is bij de huidige familie naam met bijnaam ook een aantal foto’s geplaatst: een huis, een boerderij en natuurlijk de personen. De foto’s in zwart wit, maar vele ook in kleur zijn toegevoegd. Mede daardoor is het een prettig lees- en kijkboek geworden

Er zijn in totaal 320 namen met bijnaam gevonden. Aan elke naam met bijnaam zijn twee pagina’s gewijd, waardoor het boek met wat andere informatie meer dan 650 pagina’s omvat.

Het heeft een harde kaft in full colour en de pagina’s zijn op A4-formaat gedrukt.

Standaardwerk

“Bijnamen in en rond Ootmarsum” is een standaardwerk geworden met veel historische informatie over Ootmarsum en omliggende buurtschappen, maar vooral over hun inwoners. Bij die inwoners mag het boek niet ontbreken, maar te denken valt ook aan diegenen die elders zijn gaan wonen. Met behulp van dit boek zullen de banden met hun vroegere woonplaats nog eens extra worden versterkt. Het is daarom raadzaam om familieleden die buiten Ootmarsum en buurtschappen wonen van dit boek op de hoogte te stellen.

Alles overziend moet worden gezegd, dat “Bijnamen in en rond Ootmarsum” een boek is geworden voor mensen met een bijnaam, maar ook voor hen die geen bijnaam hebben.

Prijs

Ondanks de omvang en uitvoering van dit boek kan het worden aangeboden voor een prijs van € 45,–. Die lage prijs is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage die we van een aantal sponsoren mochten ontvangen.

Maar als u het boek bij intekenen bestelt, kost het u slechts € 40,–.

De advertentie die bij dit artikel of elders in dit blad is geplaatst, informeert u over de wijze van intekenen. Die advertentie kan als intekenformulier worden gebruikt. Ook is daarin te lezen waar en wanneer het boek kan worden afgehaald.

U kunt het boek ook bestellen met behulp van de flyer die is of wordt verspreid.

klik op Flyer om deze in te zien.

Intekenen

Het boek kost € 45,–. Maar bij intekening betaalt u slechts € 40,–.

U kunt het boek (meer boeken) bestellen:

  1. Via ons e-mailadres BMSOotmarsum@gmail.com.
  2. m.v. onderstaande invulstrook. Die kunt u in de brievenbus deponeren van Flynth adviseurs en accountants, Denekamperstraat 25, 7631 AA Ootmarsum.

In beide gevallen is uw reservering pas geldig, wanneer het bedrag voor het aantal bestelde boeken vóór 17 maart 2016 is overgemaakt op het bankrekeningnummer van de BMS:

NL92RABO0140148655.

Afhalen

De boeken worden niet bezorgd, maar kunnen worden afgehaald op vrijdag 1 april tussen 9.00 tot 20.00 uur en zaterdag 2 april tussen 09.00 – 16.00 uur op het adres: Flynth, Denekamperstraat 25.

INTEKENEN

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………

Aantal boeken: ……………….     Bedrag: € ……………..

(Het te betalen bedrag is op …. februari geboekt op de bankrekening van de BMS)

 

 

 

Read More

fosforieten

Fosforieten

In 1917 werd dit pand gebouwd als fabriek voor de verwerking van fosforieten tot kunstmest (zie BMS-Reeksboek Industrie die verdween uit Ootmarsum). Later nam Van der Maas het pand in gebruik als opslag  en garage voor zijn vrachtwagens. Ook de ABTB had het een tijdlang in gebruik als overslagruimte. Nu is daar het Reclamebureau Artica gevestigd.

Read More

ambachtshuis

Het Ambachtshuis

Het Ambachtshuis in de Kloosterstraat. Het kreeg die naam omdat de bewoner, Geerdink metselaar/.timmerman was. Dat beroep werd vroeger aangeduid als het Ambacht. In 1965 werd het vakwerkpand verplaatst naar de Keerweer, waar het dienst deed als bibliotheek en later als kantoor. Momenteel is het een deel van het Schoolmuseum Educatorium Ootmarsum.

Read More

Vrienden

Vriend worden en Vriendenbrief

Momenteel telt de BMS om en nabij de 200 Vrienden. Zij ondersteunen op meerdere manieren het BMS-werk. Een facet is het financiële. Veel werk zouden we niet kunnen verrichten zonder de geldelijke steun. Maar morele ondersteuning is vaak even belangrijk.

In een binnenkort te verschijnen Vriendenbrief (september/oktober) zal nader op een en ander worden ingegaan.

Read More

Bibliotheek

Uitbreiding

Mede dankzij enkele schenkingen, maar ook door aankoop is de BMS-bibliotheek aanmerkelijk uitgebreid met boeken over onder andere aardrijkskunde, geschiedenis en oude gebruiken. Als er mensen zijn die hun boekenbezit willen opruimen, kunt u altijd even contact met ons opnemen. Misschien kunnen bepaalde werken een plaatsje in de BMS-bieb krijgen.

Read More

Foto zoekclub

Uitbreiding

De Foto zoekclub van de BMS is uitgebreid van vijf naar zeven personen. Op eigen verzoek en na overleg zijn Wil Löwik en Rob Peters aan de groep toegevoegd.

In plaats van dinsdag-  komt de club nu elke donderdagmiddag bij elkaar bij Ben en Miny Morshuis, waar de foto’s uit het BMS-archief “gedetermineerd” worden. Een intensief karwei, maar tot op heden overheerst de gezelligheid. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 18 september.

Read More