Woar bin ie d’r een van?

Er zijn nog enkele boeken te koop … maar niet veel meer!!

Van de tweede druk van het Bijnamen in en rond Ootmarsum zijn nog enkele exemplaren te koop. Maar ook van deze hoeveelheid (zo’n 300) is het grootste deel uitverkocht!!

Hebt u het boek nog niet aangeschaft, dan doet u er goed aan eens te informeren of er nog een te koop is. Bellen met Boekhandel Jos Brummelhuis of een der BMS-leden.

thumbnail_img423

Ootmarsum in meerdere verhalen

En die verhalen staan in deel elf van de BMS-Reeks.

Maar liefst 14 verhalen over de meest verschillende onderwerpen, die echter één ding gemeenschappelijk hebben: ze hebben allemaal iets met Ootmarsum te maken.

En echt niet alleen over het verre verleden, maar ook over gebeurtenissen die nog vers in ons geheugen liggen; over dingen die we nog dagelijks kunnen bekijken; over panden waarvan je denkt: daar wil toch nog even naar toe. En zo kunnen we doorgaan.

Wat te denken van het verhaal over de landkruisen in en rond Ootmarsum. Wanneer zijn ze geplaatst en waarom. Een landkruis op de Kuiperberg, in de Ageler Es, maar ook op het Openluchtmuseum Los Hoes.

Dan het verhaal over onze onvergetelijke stadswacht Gerard Sanders. Misschien weet u het niet, mar hij was een man die veel humor had. Hij zette de vele op- en aanmerkingen die hij naar het hoofd geslingerd kreeg, op papier. Een flinke selectie daaruit staat in het boek.

thumbnail_2. Gerard Sanders, altijd in voor een grapje

 

 

 

 

 

 

 

Op 7 mei 1945 werden op De Dam in Amsterdam ruim 30 Amsterdammers doodgeschoten door een stel in het wild schietende Duitsers … terwijl de oorlog toen al voorbij was!! Een van de slachtoffers was Herman Budde, een nazaat van de Ootmarsumse familie.

Wist u dat er vier vrachtschepen met de naam OOTMARSUM de wereldzeeën hebben bevaren? Hun lotgevallen en ondergang staan in het boek.

1. Een fraaie foto van het motorschop OOTMARSUM

 

 

 

 

 

 

 

U hebt natuurlijk al gezien en ondervonden dat het Stadspark Engels’tuin prachtig is opgeknapt. Mar die tuin heeft een interessante geschiedenis en die staat nu uitvoerig in het boek Reeks 11 beschreven.

thumbnail_3. Regelmatig onderhoud

 

 

 

 

 

 

 

De naam kloatscheetn doet bij velen herinneringen oproepen aan de sterke verhalen rond het Kloatscheetvaandel. Het was een strijd tussen Olnzel en Oatmössche. De achtergrond ervan wordt in het boek uitvoerig belicht. Ooit werd er zelfs een toneelstuik opgevoerd met dat vaandel als onderwerp.

thumbnail_3. Het oude vaandel werd uit Enschede teruggehaald door B. Moekate, H. van Benthem, B. Bodde, H. Heisterkamp, J. Hesselink en M. Heesink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het heeft er een tijdje naar uitgezien, dat Ootmarsum aangesloten zou worden op het spoorwegnet. De plek voor het station lag al vast. Ook de route was al vastgesteld. U wilt vast wel weten hoe dat allemaal ging in die tijd. Dat de trein er niet kwam, weet u natuurlijk, maar waarom niet ….? Het Reeksboek 11 geeft opheldering.

Vele jaren was er op het Springendal een bloeiende papierindustrie. De manier waarop papier werd gemaakt, wordt waarschijnlijk in het Molenhuisje gedemonstreerd.

Nieuwsgierig geworden?

Er staan nog meer verhalen in, die het lezen waard zijn en die uw kennis over Ootmarsum zeker zal vergroten. En vele, vele foto’s (ruim 80!!) maken het boek nog interessanter.

Het boek Reeks 11 kost slechts € 15,– Daarvoor krijgt 14 verhalen … dat is iets meer dan één euro per verhaal!!

Te koop bij Jos Brummelhuis en bij BMS.

En dan nog:

Van de BMS-Reeksboeken zijn van de nummers 9 en 10 nog enkele exemplaren in voorraad. Voor diegene die de BMS-Reeks compleet van 1 t/m 11 wil hebben…. Even bellen

Woar bin ie d’r een van Of He’j d’r a een van?

Heerdink Henk (Peare Hein) en echtpaar Heerink (Kuup Gait)
Heerdink Henk (Peare Hein) en echtpaar Heerink (Kuup Gait)

Bovenstaande vraag kan langzamerhand worden gesteld, nu de belangstelling voor de tweede druk van het boek Bijnamen in en rond Ootmarsum ‘Woar bin ie d’r een van’ opnieuw erg groot is. Bij boekhandel Jos Brummelhuis is het overgrote deel van de bestelde boeken reeds opgehaald en het ziet er naar uit, dat het extra aantal dat is herdrukt, ook ‘aangepakt’ moet worden. Er werden zelfs boeken naar het buitenland verstuurd!

“We hadden niet gedacht dat de belangstelling zo groot zou zijn,” laten de BMS-ers weten. Uit verhalen die we van de mensen horen, komt naar voren, dat veel Ootmarsummers en mensen uit de buurtschappen, die naar elders zijn verhuisd vaak het boek willen hebben. Er komen aan de hand van de namen en bijnamen, maar vooral door de vele foto’s veel herinneringen boven. “We kijken altijd samen in het boek en vaak komen er dan door een foto van een persoon, een boerderij of een familie zoveel verhalen, dat we niet verder komen en een volgende keer een nieuw hoofdstukje pakken,” is de reactie die bij de BMS binnenkomen.

Willem Weustink (Koln Jan)
Willem Weustink (Koln Jan)

Dat alles leidde ertoe, dat de ruim 600 boeken binnen tien dagen waren verkocht en dat vele belangstellenden teleurgesteld moesten worden. De aanvragen bleven echter komen en die mensen werden op een lijst gezet, die steeds langer werd en ongeveer 150 personen telde. Daarbij konden ook nog de aanvragen worden gevoegd die bij de leden van de BMS binnenkwamen.

Uiteindelijk werd besloten een tweede druk te laten maken van 300 boeken. Toen bekend werd dat het Bijnamenboek weer te koop was, duurde het niet lang of ze werden opgehaald bij boekhandel Jos Brummelhuis en bij de BMS-leden.

Tot op heden is men al ver over de helft van de tweede druk en de verwachting is, dat ook het restant binnen niet al te lange tijd verkocht zal zijn.

“Het is natuurlijk voor de penningmeester en de boekhandel erg mooi,” geven de BMS-leden toe. “Maar dat we met dit boek zoveel mensen een plezier kunnen doen, hadden we absoluut niet verwacht. Het zijn nu vooral de wat ouderen die die van het boek genieten, maar over enkele jaren zal ook de huidige jonge generatie het boek gaan boeien.”

Er zijn dus nog boeken à € 45,- verkrijgbaar bij Jos Brummelhuis en de BMS-leden.

Truus Geerdink "Truus van 't Ambacht'
Truus Geerdink “Truus van ’t Ambacht’

“Reacties op Bijnamenboek”

Hallo iedereen die aan dit unieke boek heeft meegewerkt,

Ik had het geluk gisteren nog een exemplaar te kunnen kopen. Wat een prachtig boek hebben jullie op de markt gebracht. Mijn compliment, ook namens mijn moeder. Helaas is haar geheugen met haar 93 jaar niet meer zo goed, maar gisteren liet ze graag haar koffie koud worden om de namen en foto’s te bekijken en hier waren haar herinneringen nog goed aanwezig. Ze heeft ervan genoten.
Onze hartelijke dank voor jullie initiatief, wat mij overigens een prima mogelijkheid geeft regelmatig met mijn moeder gezellig even in het verleden te duiken.

 httpss

Fosforieten

In 1917 werd dit pand gebouwd als fabriek voor de verwerking van fosforieten tot kunstmest (zie BMS-Reeksboek Industrie die verdween uit Ootmarsum). Later nam Van der Maas het pand in gebruik als opslag  en garage voor zijn vrachtwagens. Ook de ABTB had het een tijdlang in gebruik als overslagruimte. Nu is daar het Reclamebureau Artica gevestigd.

Het Ambachtshuis

Het Ambachtshuis in de Kloosterstraat. Het kreeg die naam omdat de bewoner, Geerdink metselaar/.timmerman was. Dat beroep werd vroeger aangeduid als het Ambacht. In 1965 werd het vakwerkpand verplaatst naar de Keerweer, waar het dienst deed als bibliotheek en later als kantoor. Momenteel is het een deel van het Schoolmuseum Educatorium Ootmarsum.

Vrienden

Vriend worden en Vriendenbrief

Momenteel telt de BMS om en nabij de 200 Vrienden. Zij ondersteunen op meerdere manieren het BMS-werk. Een facet is het financiële. Veel werk zouden we niet kunnen verrichten zonder de geldelijke steun. Maar morele ondersteuning is vaak even belangrijk.

In een binnenkort te verschijnen Vriendenbrief (september/oktober) zal nader op een en ander worden ingegaan.

Bibliotheek

Uitbreiding

Mede dankzij enkele schenkingen, maar ook door aankoop is de BMS-bibliotheek aanmerkelijk uitgebreid met boeken over onder andere aardrijkskunde, geschiedenis en oude gebruiken. Als er mensen zijn die hun boekenbezit willen opruimen, kunt u altijd even contact met ons opnemen. Misschien kunnen bepaalde werken een plaatsje in de BMS-bieb krijgen.

Foto zoekclub

Uitbreiding

De Foto zoekclub van de BMS is uitgebreid van vijf naar zeven personen. Op eigen verzoek en na overleg zijn Wil Löwik en Rob Peters aan de groep toegevoegd.

In plaats van dinsdag-  komt de club nu elke donderdagmiddag bij elkaar bij Ben en Miny Morshuis, waar de foto’s uit het BMS-archief “gedetermineerd” worden. Een intensief karwei, maar tot op heden overheerst de gezelligheid. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 18 september.