Vrienden

Vriend worden en Vriendenbrief

Momenteel telt de BMS om en nabij de 200 Vrienden. Zij ondersteunen op meerdere manieren het BMS-werk. Een facet is het financiële. Veel werk zouden we niet kunnen verrichten zonder de geldelijke steun. Maar morele ondersteuning is vaak even belangrijk.

In een binnenkort te verschijnen Vriendenbrief (september/oktober) zal nader op een en ander worden ingegaan.